Erkend veiligheidssyteem

Het VCA* certificaat is de erkenning van het opzetten en invoeren van een veiligheidssysteem in de organisatie volgens de Veiligheids Checklist Aannemers. Dit houdt in dat binnen het bedrijf de gezondheid, welzijn, veiligheid en milieuaspecten constant in het proces worden meegenomen.

Medewerkers worden opgeleid en voorgelicht, alle gereedschappen en (klim)materieel worden periodiek gekeurd, er vinden toolboxmeetings plaats, opname van een nieuw project worden direct de veiligheid en milieuaspecten geïnventariseerd.

Tijdens de werkzaamheden tot en met de oplevering wordt hierop gecontroleerd en eventueel bijgestuurd. Ook het op de juiste manier registreren, afhandelen en terugkoppelen van klachten valt binnen het VCA traject. Er wordt hierdoor efficiënter gewerkt, het verhoogd de vakbekwaamheid van de medewerkers en resulteert in kwalitatief hoogwaardigere eindproducten.

Dit garandeert de veiligheid van werknemers van zowel opdrachtgever / opdrachtnemer als van derden.

vraag een offerte aan