Bockhorst Landgoed

Schilderwerk

Bij Spankeren hoort het landgoed De Bockhorst, genoemd naar het landhuis De Bockhorst aan de Bockhorstweg bij Dieren, gemeente Rheden.  Joop Wallbrink Schilders- & Glaswerken heeft het schilderwerk hier mogen uitvoeren.

Het landgoed de Bockhorst ligt ten noordoosten van het dorp Spankeren op de grens met de gemeente Brummen. Met ruim 90 ha bos en agrarische gronden maakt het een belangrijk deel uit van het buitengebied van het dorp Spankeren.

De kern van het landgoed De Bockhorst wordt gevormd door een historische buitenplaats die relatief klein van omvang is maar een hoge cultuurhistorische waarde bezit. Het bestaat uit een landhuis met daarbij een koetshuis en een later gebouwde garage. In 1989 is de restauratie van De Bockhorst en het koetshuis gerealiseerd. Het hoofdgebouw toont nu weer het 19e eeuwse karakter.

In 1906 kwam het landgoed in bezit van Ir. P.J. van Voorst Vader, die met zijn familieleden uit Den Haag er de zomermaanden verbleef. Ook nu is het nog in bezit van (meer dan 75) afstammelingen van hem en zijn vrouw S.C.H. van Voorst Vader – Kleyn van Willigen.

De kern van het landgoed De Bockhorst wordt gevormd door een historische buitenplaats die relatief klein van omvang is maar een hoge cultuurhistorische waarde bezit. Het bestaat uit een landhuis met daarbij een koetshuis en een later gebouwde garage, aan drie zijden omgeven door een gracht die in verbinding staat met de Soerense beek. Het landhuis is een rijksmonument, het koetshuis en de garage zijn gemeentemonumenten.

De oprijlaan heeft bij de ingang aan weerszijden een gemetselde hekpaal. In het verlengde van de oprijlaan ligt de Beukenlaan die langs de Spankerense Enk loopt. Om het huis liggen tuinen, bos en weilanden. Het bos vormt een rustgebied voor vogels en wild en is alleen toegankelijk via de uitgezette wandelroute (zie activiteiten).

In 1906 kwam het landgoed in bezit van Ir. Pieter Johannes van Voorst Vader. Het huis is sinds die tijd herhaaldelijk verbouwd. Allereerst ten behoeve van de bewoning door de familie in de zomermaanden. Bij de verbouwing in 1937 werd het boerenbedrijf in het landhuis gebracht. Bij de verbouwing in 1989 verdwenen de stallen, deel en hooizolder weer uit het huis en werd het 19e eeuwse karakter teruggebracht. Nu gebruikt de familie de ene helft van het huis als vakantiewoning en de pachter gebruikt met zijn gezin de andere helft. Ook een deel van het koetshuis wordt als kleine vakantiewoning gebruikt. Behalve de pachter die in het landhuis woont behoren nog twee hoeves met landerijen tot het landgoed. Omdat de buitenplaats deels een agrarische functie heeft, liggen in het verlengde van de oprijlaan nog schuren en een koestal.

Over het landhuis is heel wat geschreven. Een uitgebreide vermelding staat in het boek “Spankeren…nooit van gehoord” geschreven door A.Th.G. Elzenbroek van de Belangenvereniging Spankeren, uitgegeven september 1997. In 2010 is de “Landgoedvisie de Bockhorst” ontwikkeld, waarin op basis van de beschrijving van buitenplaats, gebouwen, bossen en landschap, en de agrarische activiteiten de visie voor de Bockhorst beschreven is. Kern daarvan vormt het streven de cultuurhistorische kwaliteiten van het landgoed te versterken en de natuur verder te ontwikkelen.

Om het landgoed te besturen is het bezit ondergebracht in een BV waarvan alleen de directe afstammelingen van de eerder genoemde Ir. P.J. Van Voorst Vader aandeelhouder kunnen zijn. De directie houdt contact met de pachters, de gemeente en provincie, het waterschap, etc. enerzijds en de familieleden anderzijds. De rentmeester speelt een grote rol in de contacten met de omgeving. Voor de familie is het doel het landgoed duurzaan te beheren en het landhuis te behouden als ontmoetingsplaats. Nu is al de vijfde generatie bezig met het bestuur en de plannen voor de toekomst.

Lees Verder
Toon Minder
Contactinformatie

De schilder voor de regio’s Duiven, Velp, Dieren, Doetinchem, Arnhem, Veenendaal en Oosterhout

Het werkterrein van Joop Wallbrink Schilders- & Glaswerken ligt circa 100km rondom duiven. Wilt u een gedegen offerte voor uw schilder-, onderhouds- en glaswerkzaamheden? Maak dan een afspraak met ons. Wij komen langs om de werkzaamheden en uw wensen te inventariseren en brengen deskundig advies uit. In de gespecificeerde offerte staat precies omschreven wat wij doen en de investering voor de werkzaamheden.

Contact
Vergrootglas
Ratio 33, 6921 RW in Duiven