Visie & strategie bij Joop Wallbrink b.v.

Lean en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lean is erop gericht om een product voort te brengen dat het beste kan aansluiten bij de behoefte van de klant, die geleverd kan worden op het moment dat de klant deze nodig heeft, met een kwaliteit die hij zich wenst en tegen een prijs die beter is dan hij ervoor wil betalen. Lean kijkt naar de toegevoegde waarde voor de klant bij alle stappen in de bedrijfsprocessen.

Green
Op weg naar een duurzaam succes kan niet zonder een duurzame wereld!

Naarmate wij langer doorgaan met het uitputten van onze reserves aan grondstoffen zullen deze duurder en moeilijker verkrijgbaar worden. Dit geldt ook voor de energie uit delfstoffen. Het zijn allemaal onderdelen uit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO

Cradle-2-Cradle

Door nu te zoeken naar mogelijkheden om goed met energie om te gaan en grondstoffen gemakkelijk te herwinnen dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Uiteindelijk zullen wij met zijn alle ervoor moeten gaan zorgen dat wij onze grondstoffen niet uitputten maar voortdurend gaan hergebruiken.

Bedrijfsenergieplan

Verspillingen aan energiegebruik tegen gaan zit in de lijn van Joop Wallbrink b.v. Wanneer hier goed aandacht aan geschonken wordt valt er veel geld te besparen.

Er wordt voortdurend gekeken naar:

  • wat de klant nodig heeft;
  • een optimale doorlooptijd en doorstroming (tacttijd, bestrijden van variaties);
  • de kwaliteit (0 fouten geaccepteerd);
  • continue verbeteren van producten en processen;
  • het terugdringen van verspillingen; defecten, overproductie, transport, wachten, opslag, bewegingen en verplaatsingen en herbewerking.

Het klantgericht denken is een van de peilers van Joop Wallbrink b.v. Bij alle onderdelen van bedrijfsprocessen wordt gekeken en gemeten in hoeverre het een toegevoegde waarde heeft voor de klant. Er wordt gekeken of er geen verspilling plaats vindt en of de processtap sneller, beter en eenvoudiger kan. In stukjes en beetjes worden de processtappen eruit gelicht en indien mogelijk verbeterd.

vraag een offerte aan